Lupinhaven

Boliger på Ejlersvej.
Grundarealet mellem Østre Ringvej, Ejlersvej og Lupinvej skal ryddes, for den nuværende forslummede bebyggelse og i henhold til lokalplan 045 udnyttes til; dagligvarebutik i områdets østlige del og boliger i områdets vestlige del.

Lupinhaven er en nyudnyttelse, af den vestligste del af grundstykket. På dette område ønsker Boligselskabet Trollebo at opføre en tidsvarende, bæredygtig, bebyggelse med i alt 48 familieboliger.

Bebyggelsen udføres som tre fireetagers punkthuse, der udføres, så de passer naturligt ind i områdets nuværende karakter af boligbebyggelser. Samtidig skal udformningen være en tidsvarende boligbebyggelse, hvor nøgleordene er bæredygtighed, beboerindflydelse og god totaløkonomi.

Lupinhaven tænkes udformet efter DGNB-principperne og kan evt. certificeres i bæredygtighed. Energiforbrug klassificeres som BR2015 med mulighed for opgradering til 2020.